1977   Afronding VWO College Hageveld te Heemstede
1983   Afronding Lerarenopleiding ZWN, Gezondheidskunde en Maatschappijleer te Delft
1984-1988   Docente gezondheidskunde en maatschappijleer aan verzorgenden en helpenden
in de ouderenzorg, Tetterode College te Haarlem
1991   Afronding Humanistisch Opleiding Instituut te Utrecht
1991-1999   Humanistisch raadsvrouw in het Academisch Ziekenhuis te Groningen
2002   Afronding Universiteit voor Humanistiek te Utrecht
Sinds 2003   Beleidsmedewerker Geestelijke Verzorging bij Zorggroep
Tellens, een grote woonzorginstelling voor ouderen in Friesland.
2006-2010   Columnist van Zorg en Zeggenschap, tijdschrift van LOC.
2010   Auteur van Met ouderen in gesprek over levensvragen, samen met Trijntje
Scheeres-Feitsma
2010-2013   Implementatie Spiegelproject: Gespreksleider Moreel Beraad voor alle afdelingen
van ZINN (Zorginstellingen Noord Nederland).
2012-heden   Gespreksleider Moreel Beraad voor medewerkers van diverse zorginstellingen
van De Hoven in het kader van Zorg zonder Regels.
2012-2014   Trainer van de trainingswinkel van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen.
2013   Voorbereiding en uitvoering van een herdenkingsbijeenkomst voor nabestaanden
van mensen die door suïcide zijn overleden, samen met geestelijk verzorgers van
de GGZ Friesland en de Werkgroep Nabestaan na zelfdoding te Leeuwarden.
2014-2015   Humanistisch geestelijk verzorger in het Jannes van der Sleedehuis te Hoogeveen. 
2014-heden   Coach van diverse leidinggevenden van ZINN (Zorginstellingen Noord Nederland)
te Haren, Groningen en Hoogezand.
2015-heden   Coach van diverse humanistisch raadslieden in Nederland. 
2016   Beleidsadviseur Geestelijke Zorg bij Patyna (fusieorganisatie Zorggroep Tellens en
Plantein), Bolsward.
Auteur van 'Op bezoek bij een dierbare met dementie', met ruim 60 ideeën om
samen te genieten; verschenen bij Spectrum.